+386(0)1 24 18 420 hidroinstitut@hidroinstitut.si

Reports overview

So far more than 1000 studies have been completed.

In last 10 years the following areas have been investigated:

– Vertical slot fishways (physical and 2d models)

– Numerical and physical modeling of riverflows with inundations  (PhD thesis)

– Determination of velocity fields using flow visualization methods (PhD thesis)

– Hydrodynamic forces during operation of gates (physical model)

– Dissipation chambers  (physical model)

– Flood risk maps (2d models)

– Waves in supply channel due to operation of hydropower plant (1d model and field measurements)

– Hydropower plant dams, gates, spillways and stilling basins (physical models)

– Pump-storage systems – analysis of transient phenomena, optimisation of intake etc. (physical models, field measurements)

– Monitoring of water levels (field measurements)

– Measurements of stratification (field measurements)

– Hybrid models

– Determination of waste-water discharge

– Howell-Bunger valve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companies

In last few years the following companies ordered our studies (in alphabetical order):

 

Acroni, d.o.o.

Alba, d.o.o.

CINKARNA, Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.

DARS, d.d.

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

EKO Ekoinženiring, d.o.o.

Energoplan gradbeno podjetje, d.d.

GEN energija, d.d.

Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d.o.o.

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

HSE Invest, d.o.o.

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje  in inženiring

IKEMA, d.o.o.

Inženiring IBT Ljubljana, d.d.

Iskra INVEST Podjetje za inženiring, vzdrževanje in storitve, d.d.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o.

Julon, d.d.

KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d.d.

Litostroj Power, d.o.o.

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Mestna občina Celje

Mestna občina Ljubljana

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje

NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje

Nuklearna elektrarna Krško

Občina Brežice

Občina Črna na Koroškem

Občina Gorenja vas – Poljane

Občina Krško

Pivovarna Union, d.d.

Prealpi, d.o.o.

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Ribiška družina Novo mesto

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

TOSAMA d.o.o.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

VIPAP VIDEM Krško, d.d.

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o., Celje

ZEL-EN, razvojni center energetike, d.o.o.

Publications

JHH FMI JHR JAWER Ecological Engineering

PAPERS IN INTERNATIONAL JOURNALS:

Hydrodynamic forces during the operation of a model radial gate

Journal of Applied Water Engineering and Research, 2016 (Novak, Mlačnik, Bombač, Vošnjak)

Extensive field measurements of flow in vertical slot fishway as data for validation of numerical simulations

Ecological Engineering, 2015 (Bombač, Novak, Mlačnik, Četina)

Numerical and physical model study of a vertical slot fishway

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014 (Bombač, Novak, Rodič, Četina)

Study of flow at side weir in narrow flume using visualization techniques

Flow Measurement and Instrumentation, 2013 (Novak, Kozelj, Steinman, Bajcar)

Study of velocity field at model sideweir using visualization method 

Journal of Hydraulic Research, 2012 (Novak, Steinman, Müller, Bajcar)

Hydraulic research of the construction pit of HPP Brežice on a physical model

Acta Hydrotechnica, 2012 (Bombač)

– – –

CONFERENCE PAPERS (IN SLOVENIA AND ABROAD):

HE Zlatoličje: Predlog prilagoditve obratovanja na podlagi raziskave obratovalnih valov 

Mišičev vodarski dan 2014 (Novak, Gregorc, Mlačnik)

Vključevanje hidroenergetskih in ostalih infrastrukturnih objektov v okviru DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice v vodni in obvodni prostor s pomočjo hibridnega hidravličnega modeliranja 

Kongres o vodah, 2012 (Mlačnik in Rodič)

Hydraulic model research of spillways and stilling basins on the reach of the lower Sava river in Slovenia

Hydro 2012 (Bombač in Mlačnik)

Določitev hitrostnega polja toka na območju vtočnega objekta z vizualizacijsko metodo

Kuhljevi dnevi 2010 (Novak, Bajcar, Rodič)

Verification of a Flow3d Mathematical Model by a Physical Hydraulic Model of a Turbine Intake Structure of a Small Hydropower Plant and a Practical Use of the Mathematical Model

EGU General Assembly 2009 (Vošnjak in Mlačnik)

Mathematical modelling of hydro energetic plants providing support to business decisions 

Hydro 2008 (Vošnjak, Mlačnik, Novak)

Hydraulic model tests of the river runoff power plants on Sava river, Slovenia 

Hydro 2008 (Mlačnik, Bombač, Rodič)

Physical hydraulic model study of the Howell-Bunger valve at the Upper Mamquam powerhouse by-pass outlet

Hydro 2006 (Rodič, Novak)

The Positioning of a Hydropower Plant Into a River Using the Hydraulic Modelling, a Case of Sava River HPP Chain Development

Hydro 2006 (Mlačnik in Bombač)

Low head stilling basin with side dissipation beams for improved dissipation efficiency 

Vingt Deuxieme Congres Des Grand Barrages 2006 (Ciuha, Mlačnik)

Vpliv neurejenih odtočnih razmer v zaledju na projektiranje hidroelektrarn na spodnji Savi

Mišičev vodarski dan 2005 (Mlačnik in Bombač)

Spillway with improved dissipation efficiency – side dissipation beams

Hydro 2004 (Ciuha in Mlačnik)

Hydraulic model tests of the stilling basin for HPP Moste III

Hydro 2004 (Mlačnik in Ciuha)

Mapping of River Bed – Methods for Hydraulic Modeling

ICSE 2004 (Klasinc, Mlačnik, Vošnjak)

Hidraulična primjerenost mjernih mesta za mjerjenje protoka

Hrvatska konferencija o vodama 2003 (Mlačnik, Cerar, Banovec, Steinman)

Utjecaj akumulacijskih bazena na temperaturno stanje vodotoka

Hrvatska konferencija o vodama 2003 (Rodič, Janežič, Rajar)

ARRS projects

 

1 V5―0308 Gospodarske javne službe s področja vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda in trg 1.10.2006―30.9.2008
2 M2―0135 Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju 1.6.2006―31.5.2008
3 L2―6468 Modeliranje in optimiranje življenjskega cikla vodooskrbnih omrežij 1.7.2004―30.6.2007
4 L2―3220 Dinamični pojavi pri varnostnih zapornicah v hidroelektrarni 1.7.2001―30.6.2003
5 L2―2432 Hidrodinamični pojavi na prelivnih poljih pregrad rečnih hidrocentral 1.1.2000―30.6.2002
6 L2―1425 Samodejne vrtično-tokovne naprave v hidrotehniki 1.1.1999―30.6.2000
7 J2―9098 Hidravlični modeli in okolje 1.1.1997―31.12.1999
8 L2―7966 Vpliv akumulacijskih bazenov na temperaturno stanje vodotoka dolvodno od akumulacije 1.1.1996―30.6.1998